آرشیو دسته بندی: تقویت هوش های هشتگانه

استعدادیابی+راه های تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان

تقویت هوش اجتماعی

تقویت هوش اجتماعی روش های زیر برای تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان پیشنهاد می شود: ارتباطات اجتماعی ارتباطات اجتماعی یکی از پایه های اصلی تقویت هوش اجتماعی می باشد.این رو بستری برای دانش آموز ایجاد کنید که حداقل در هر ماه با یک فرد جدید آشنا شود و ارتباطات خود را گسترش دهید. شرکت در […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش درون فردی دانش آموزان

تقویت هوش درون فردی

تقویت هوش درون فردی روش های زیر برای تقویت هوش درون فردی دانش آموزان پیشنهاد می شود: دفترچه یادداشت همان طور که اشاره کردیم یکی از ویژگی های دانش آموزانی که هوش درون فردی بالایی دارند،نوشتن خاطرات روزانه است.این روش باعث تقویت هوش درون فردی دانش آموزان می شود.یک دفترچه تهیه کنید که دانش آموز […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان

تقویت هوش طبیعت گرا

تقویت هوش طبیعت گرا روش های زیر برای تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان پیشنهاد می شود: سفرهای نیمروز لیستی از پارک ها،مراکزی که با هوش طبیعت گرا در ارتباط هستند تهیه کنید و در هر ماه به یکی از آن مراکز بروید.حضور دانش آموزان در محل هایی که با عوامل طبیعی در ارتباط باشند،باعث […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش بدنی-جنبشی دانش آموزان

تقویت هوش بدنی-جنبشی

تقویت هوش بدنی-جنبشی روش های زیر برای تقویت هوش بدنی-جنبشی دانش آموزان پیشنهاد می شود؛ 1-کار با دست همان طور که اشاره کردیم یکی از توانایی های دانش آموزانی که هوش بدنی-جنبشی بالایی دارند مهارت آنها در کار با دست است.فعالیت هایی که بخشی از آنها نیاز به کار با دست داشته باشد باعث تقویت […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش فضایی دانش آموزان

تقویت هوش فضایی

تقویت هوش فضایی روش های زیر برای تقویت هوش فضایی دانش آموزان پیشنهاد می شود: 1-بازی با نقشه ها چهار نوع نقشه تهیه کنید نقشه شهر-نقشه استان –نقشه کشور-نقشه جهان در روزهای مشخصی نقشه ها را با هم بررسی کنید تا دانش آموز به موقعیت جغرافیایی محل های یک شهر،شهرهای یک استان،استان های یک کشور […]

روش های تقویت هوش کلامی-زبانی دانش آموزان

تقویت هوش کلامی-زبانی

نقش هوش کلامی در موفقیت افراد از آنجایی که هوش کلامی-زبانی یکی از زمینه های هوشی است که، در موفقیت افراد چه در زندگی کاری و چه در زندگی شخصی نقش بسیار مهمی دارد،تقویت این زمینه هوشی برای تمام دانش آموزان توصیه می شود. هوش کلامی یکی از منابع آزمون تیزهوشان از طرفی اگر تمایل […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش موسیقیایی دانش آموزان

تقویت هوش موسیقیایی

تقویت هوش موسیقیایی روش های زیر برای تقویت هوش موسیقیایی دانش آموزان پیشنهاد می شود: 1-نوشتن ترانه یکی از روش های تقویت هوش موسیقیایی در دانش آموزان سرودن ترانه است. از دانش آموز بخواهید متن های کتاب درسی یا کتاب های غیردرسی را به متن های موزون و آهنگ دار تبدیل کند.ابتدا متون چند ترانه […]