قبل
بعدی
قبل
بعدی

معرفی دوره جامع استعدادیابی

 • .رسالت مدرسه پر کردن صندلی های دانشگاه نیست

 • .سالانه استعدادهای بسیاری در مدارس ما پرپر می شوند

 • .مدارس ما برای 75% دانش آموزان هیچ برنامه ای ندارند

 • دانش آموزانی که هوش تحصیلی پایینی دارند، در سایر حوزه ها استعداد دارند

 • ! استعدادیابی حلقه مفقوده مراکز آموزشی و جامعه است

آخرین مطالب بلاگ

 • چه دانش آموزانی را برای کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان انتخاب کنیم ؟

 • چه دانش آموزانی در کلاس های زبان و چرکته عملکرد مناسبی دارند؟

 • کدام دانش آموزان نباید در کلاس های تقویتی و تست ریاضی شرکت کنند؟

 • چگونه می توان دانش آموزان را به بهترین خودشان تبدیل کرد؟

 • .در دام استعدادیابی با پرسشنامه و تست های هوش نیافتید

 • .بهترین روش شناسایی استعدادها و توانایی های دانش آموزان

 • . از طریق انجام اقدامات عملی در یک بازه زمانی حداقل سه ماهه است

 • نه ده دقیقه، نه نیم ساعت،نه اینترنتی،نه تلفنی