آرشیو نویسنده: مدیریت اسپیناس

استعدادیابی+راه های تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان

تقویت هوش اجتماعی

تقویت هوش اجتماعی روش های زیر برای تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان پیشنهاد می شود: ارتباطات اجتماعی ارتباطات اجتماعی یکی از پایه های اصلی تقویت هوش اجتماعی می باشد.این رو بستری برای دانش آموز ایجاد کنید که حداقل در هر ماه با یک فرد جدید آشنا شود و ارتباطات خود را گسترش دهید. شرکت در […]