Tag Archives: هوش هشتگانه گاردنر

استعدادیابی کودکان+هوش بدنی-جنبشی

هوش بدنی-جنبشی چیست؟

تعریف هوش بدنی-جنبشی (Bodily-kinesthetic Intelligence) هوش بدنی جنبشی یا هوش اندامی جنبشی –یا هوش حرکتی-جسمانی از سایر نام های هوش بدنی-جنبشی می باشد. این هوش شامل توانایی حفظ تعادل، آگاهی کامل از وضعیت بدن و سرعت بالا در انجام کارهای بدنی است. این هوش همچنین به استفاده حرفه ای از دست ها در خلق اشیاء […]

استعدادیابی دانش آموزان+هوش فضایی

هوش فضایی چیست؟

تعریف هوش فضایی- Spatial Intelligence هوش فضایی با نام های دیگر هوش دیداری-تجسمی،هوش مکانی و هوش تصویری شناخته می شود.  توانایی تصور یا تجسم در ذهن فرد از موقعیت‌های اشیاء، شکل‌های آن‌ها، روابط فضایی (مکانی) آن‌ها با یکدیگر و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن، رویاپردازی جهت حل مسائل و مشکلات از ویژگی های هوش فضایی […]