Tag Archives: هوش های هشتگانه

استعدادیابی دانش آموزان+هوش فضایی

هوش فضایی چیست؟

تعریف هوش فضایی- Spatial Intelligence هوش فضایی با نام های دیگر هوش دیداری-تجسمی،هوش مکانی و هوش تصویری شناخته می شود.  توانایی تصور یا تجسم در ذهن فرد از موقعیت‌های اشیاء، شکل‌های آن‌ها، روابط فضایی (مکانی) آن‌ها با یکدیگر و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن، رویاپردازی جهت حل مسائل و مشکلات از ویژگی های هوش فضایی […]

روش های تقویت هوش کلامی-زبانی دانش آموزان

تقویت هوش کلامی-زبانی

نقش هوش کلامی در موفقیت افراد از آنجایی که هوش کلامی-زبانی یکی از زمینه های هوشی است که، در موفقیت افراد چه در زندگی کاری و چه در زندگی شخصی نقش بسیار مهمی دارد،تقویت این زمینه هوشی برای تمام دانش آموزان توصیه می شود. هوش کلامی یکی از منابع آزمون تیزهوشان از طرفی اگر تمایل […]

استعدادیابی کودکان+هوش ریاضی-منطقی

هوش ریاضی-منطقی چیست؟

تعریف هوش ریاضی- منطقی (Logical – mathematical intelligence) این هوش شامل توانایی استفاده از دلیل و برهان، حل مسئله، آموختن با کمک اعداد، پردازش اطلاعات نظری و تحلیل روابط علت و معلولی است. افراد با هوش ریاضی- منطقی بالا معمولاً به روش های و به صورت خطی و منطقی فکر می کنند. آن ها ممکن […]