Tag Archives: هوش فضایی

استعدادیابی دانش آموزان+هوش فضایی

هوش فضایی چیست؟

تعریف هوش فضایی- Spatial Intelligence هوش فضایی با نام های دیگر هوش دیداری-تجسمی،هوش مکانی و هوش تصویری شناخته می شود.  توانایی تصور یا تجسم در ذهن فرد از موقعیت‌های اشیاء، شکل‌های آن‌ها، روابط فضایی (مکانی) آن‌ها با یکدیگر و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن، رویاپردازی جهت حل مسائل و مشکلات از ویژگی های هوش فضایی […]