Tag Archives: هوش درون فردی

استعدادیابی کودکان+هوش درون فردی

هوش درون فردی چیست؟

تعریف هوش درون فردی (Intrapersonal Intelligence) این هوش،مستلزم داشتن تصویر روشنی از توانایی ها و محدودیت های فردی، آگاهی از حالات درونی،مقاصد، انگیزه ها،خلق و خو، تمایلات،قدرت خویشتن داری،انظباط فردی، ادراک و عزت نفس است. به عبارت دیگر هوش درون فردی به معنای خود آگاهی و شناخت دقیق،درون اندیشی، شناخت نقاط ضعف و قوت و […]

استعدادیابی دانش آموزان-نظریه هوش های چندگانه

استعدادیابی بر اساس نظریه هوش های هشتگانه

آقای هاوارد گاردنر یکی از اولین کسانی بود که در دنیا مفهوم هوش به صورت سنتی را مورد انتقاد جدی قرار داد.تا قبل از آقای گاردنر تقریبا نگاه به مقوله هوش به این صورت بود که فقط یک هوش به نام هوش عمومی یا عامل g وجود دارد. ماجرا از اینجا شروع شد که آقای […]