Tag Archives: موسسه علمی و آموزشی اسپیناس

استعدادیابی دانش آموزان-نظریه هوش های چندگانه

استعدادیابی بر اساس نظریه هوش های هشتگانه

آقای هاوارد گاردنر یکی از اولین کسانی بود که در دنیا مفهوم هوش به صورت سنتی را مورد انتقاد جدی قرار داد.تا قبل از آقای گاردنر تقریبا نگاه به مقوله هوش به این صورت بود که فقط یک هوش به نام هوش عمومی یا عامل g وجود دارد. ماجرا از اینجا شروع شد که آقای […]