Tag Archives: تقویت هوش

استعدادیابی+راه های تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان

تقویت هوش اجتماعی

تقویت هوش اجتماعی روش های زیر برای تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان پیشنهاد می شود: ارتباطات اجتماعی ارتباطات اجتماعی یکی از پایه های اصلی تقویت هوش اجتماعی می باشد.این رو بستری برای دانش آموز ایجاد کنید که حداقل در هر ماه با یک فرد جدید آشنا شود و ارتباطات خود را گسترش دهید. شرکت در […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان

تقویت هوش طبیعت گرا

تقویت هوش طبیعت گرا روش های زیر برای تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان پیشنهاد می شود: سفرهای نیمروز لیستی از پارک ها،مراکزی که با هوش طبیعت گرا در ارتباط هستند تهیه کنید و در هر ماه به یکی از آن مراکز بروید.حضور دانش آموزان در محل هایی که با عوامل طبیعی در ارتباط باشند،باعث […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش بدنی-جنبشی دانش آموزان

تقویت هوش بدنی-جنبشی

تقویت هوش بدنی-جنبشی روش های زیر برای تقویت هوش بدنی-جنبشی دانش آموزان پیشنهاد می شود؛ 1-کار با دست همان طور که اشاره کردیم یکی از توانایی های دانش آموزانی که هوش بدنی-جنبشی بالایی دارند مهارت آنها در کار با دست است.فعالیت هایی که بخشی از آنها نیاز به کار با دست داشته باشد باعث تقویت […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش فضایی دانش آموزان

تقویت هوش فضایی

تقویت هوش فضایی روش های زیر برای تقویت هوش فضایی دانش آموزان پیشنهاد می شود: 1-بازی با نقشه ها چهار نوع نقشه تهیه کنید نقشه شهر-نقشه استان –نقشه کشور-نقشه جهان در روزهای مشخصی نقشه ها را با هم بررسی کنید تا دانش آموز به موقعیت جغرافیایی محل های یک شهر،شهرهای یک استان،استان های یک کشور […]

هوش کلامی زبانی چیست؟ (استعدادیابی کودکان)

هوش کلامی-زبانی چیست؟

تعریف هوش کلامی یعنی توانایی به کارگیری درست لغات، به صورت شفاهی(مثلا از سوی داستانگو،واعظ،مجری یا سیاستمدار) یا به صورت نوشتاری (مثلا از سوی شاعر، نویسنده، یا روزنامه نگار). افرادی که هوش کلامی-زبانی بالایی دارند به‌خوبی می‌توانند از لغات و واژگان ، به هنگام نوشتن و حرف زدن، استفاده کنند. این افراد غالباً در نوشتن […]