Tag Archives: تقویت هوش طبیعتگرا

استعدادیابی+راه های تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان

تقویت هوش طبیعت گرا

تقویت هوش طبیعت گرا روش های زیر برای تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان پیشنهاد می شود: سفرهای نیمروز لیستی از پارک ها،مراکزی که با هوش طبیعت گرا در ارتباط هستند تهیه کنید و در هر ماه به یکی از آن مراکز بروید.حضور دانش آموزان در محل هایی که با عوامل طبیعی در ارتباط باشند،باعث […]