Tag Archives: تقویت هوش دانش آموزان

استعدادیابی+راه های تقویت هوش فضایی دانش آموزان

تقویت هوش فضایی

تقویت هوش فضایی روش های زیر برای تقویت هوش فضایی دانش آموزان پیشنهاد می شود: 1-بازی با نقشه ها چهار نوع نقشه تهیه کنید نقشه شهر-نقشه استان –نقشه کشور-نقشه جهان در روزهای مشخصی نقشه ها را با هم بررسی کنید تا دانش آموز به موقعیت جغرافیایی محل های یک شهر،شهرهای یک استان،استان های یک کشور […]