Tag Archives: بازی هوش موسیقیایی

استعدادیابی+راه های تقویت هوش موسیقیایی دانش آموزان

تقویت هوش موسیقیایی

تقویت هوش موسیقیایی روش های زیر برای تقویت هوش موسیقیایی دانش آموزان پیشنهاد می شود: 1-نوشتن ترانه یکی از روش های تقویت هوش موسیقیایی در دانش آموزان سرودن ترانه است. از دانش آموز بخواهید متن های کتاب درسی یا کتاب های غیردرسی را به متن های موزون و آهنگ دار تبدیل کند.ابتدا متون چند ترانه […]