Tag Archives: استعداد دانش آموزان

استعدادیابی کودکان+هوش ریاضی-منطقی

هوش ریاضی-منطقی چیست؟

تعریف هوش ریاضی- منطقی (Logical – mathematical intelligence) این هوش شامل توانایی استفاده از دلیل و برهان، حل مسئله، آموختن با کمک اعداد، پردازش اطلاعات نظری و تحلیل روابط علت و معلولی است. افراد با هوش ریاضی- منطقی بالا معمولاً به روش های و به صورت خطی و منطقی فکر می کنند. آن ها ممکن […]